[TIL] Đồng ý "kết bạn" hoàn loạt trên LinkedIn

Chắc các bạn cũng biết LinkedIn nhỉ, dùng một thời gian có khả năng bạn sẽ nhận được rất nhiều lời mời kết bạn (dùng từ này đúng không ta, kết nối đúng hơn ấy). Giả dụ số lượng lời mời đạt tới ngưỡng mà nhìn vào bạn chẳng muốn bấm Accept nữa, vì quá nhiều nên đâm ra lười chăng hay do nhiều quá bấm Accept mỏi tay quá :o. Lúc này cần làm thế nào.

Giải pháp rất đơn giản.

Vào game

  1. Trước hết cần vào đường dẫn này để thấy tất cả lời mời kết bạn https://www.linkedin.com/mynetwork/invitation-manager/.
  2. Bấm F12
  3. Copy và dán code này xuống console tab và nhấn enter
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
let inviteAcceptButtons = document.querySelectorAll('.invitation-card__action-btn.artdeco-button--secondary');
let acceptDelayTimer = 0;

for(let i = 0; i < inviteAcceptButtons.length; i++){
setTimeout(() => {
inviteAcceptButtons[i].click();
}, acceptDelayTimer);

acceptDelayTimer += 1000;
}

Kết quả là tự động click Accept mỗi 1 giây.

  1. (có thể bỏ qua bước này) Sau khi accept hết thì có khả năng có nhiều tin nhắn tự động hiện lên. Lúc này copy code này dán vào và bấm enter tiếp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
let closeChatButtons = document.querySelectorAll('.artdeco-button--tertiary[data-control-name="overlay.close_conversation_window"]');
let closeDelayTimer = 0;

for (let i = 0; i < closeChatButtons.length; i++) {
setTimeout(() => {
closeChatButtons[i].click();
}, closeDelayTimer);

closeDelayTimer += 1000;
}

Kết quả là tự động đóng trình chat sau mỗi 1 giây.

Mình đã thử trên profile của mình, kết quả rất mau chóng đã accept hết 😂😂😂 và không mỏi tay.

Profile LinkedIn của mình

Profile của mình ở đây này: https://www.linkedin.com/in/thang-le-93bb50a9/.