Bạn có để ý chữ `rc` phía sau một số file khi tạo một project frontend?

Như title, post nho nhỏ hôm nay hỏi về bạn có bao giờ để ý thấy một số file bắt đầu với dấu chấm (dot), hay có chữ rc phía sau không? Ví dụ:

  • .npmrc
  • .babelrc
  • .eslintrc.json
  • .postcssrc.js
  • .bashrc

Thực ra nó có kha khá ý nghĩa đằng sau, nhưng cái chủ yếu nó muốn ám chỉ là:

  • run command
  • run control
  • cảm hứng từ RUNCOM, cái này xa xưa trong các hiệu điều hành UNIX

Đọc thêm từ đây nha: link

Quay trở lại câu hỏi bên trên. Trong một số project front-end nó mang nghĩa chủ yếu là run control, vì khi project này chạy, nó sẽ tìm chạy các file này trước và xem thử “nên chạy như thế nào”. Ví dụ, project bạn dùng babel, bạn muốn load thêm plugin babel chẳng hạn, bạn có thể thêm vào file .babelrc, lúc ấy khi babel khởi chạy, nó sẽ chạy .babelrc trước, “xem chỉ thị” từ file này như thế nào rồi mới bắt đầu. Vậy nên khi bạn thấy nó ở các project frontend, đa phần nó sẽ mang nghĩa là run control.

Vậy còn rc trong Exciter, Jupiter, Sirius là sao ta, run control made by Yamaha hả. @@. Thật ra nó không liên quan gì đến bài viết này đâu… Mà tự nhiên đang ở lập trình lại nói về xe máy làm gì trời. -_-

Ngoài xe máy ra, bạn sẽ bắt gặp RC trong một số phần mềm khi bạn tải về. Nghĩa là sao, trong vòng đời phát hành phần mềm, PHÁT HÀNH nhé, sẽ có các kiểu như phiên bản alpha, phiên bản beta, phiên bản RC - release candidate - ứng cử viên hoàn chỉnh, phiên bản final hoặc stable - ổn định nhất, rồi phiên bản RTM - Release to marketing, … đủ kiểu nữa. Các bạn có thể tìm hiểu thêm.

Post hôm nay hơi xàm nên cố gắng kéo dài thêm cũng không được, nên mình kết thúc tại đây. Bái bai.
Lạ gê, đánh dấu ngày viết một post trở lại mà ri đây. Thực ra hơi bận nên không thể viết post dài hơn được. Mình ước có ngày viết hết những thứ trong thư mục draft (toàn lên idea rồi để xó).